Pravidelným čištěním a péčí zajistíte bezproblémový chod Vašich klimatizačních jednotek a prodloužíte životnost.
Na prvním obrázku si prohlédněte jak vypadá zanesený filtr vnitřní jednotky.

Vnitřní jednotky

V sezoně doporučujeme opláchnutí filtrů vodou alespoň jednou za měsíc. Pokud se jedná o prašné prostředí intervaly zmenšíme.

Kondenzační jedntotky

Doporučujeme čištění jednotek na začátku sezony, zde vidíte jednotku na balkoně u rodinného domu, která je ve značném stádiu znečištění. Pokud znečištění kondenzátoru dosáhne určité hranice a neproudí skrze něj dostatek vzduchu vaše jednotky budou ztrácet účinnost až se dostanou do bodu kdy nemusí fungovat vůbec.

Naše doporučení

Preventivní péče o vnitřní a kondenzační jednotky alespoň jednou za sezonu.

  • Provedeme čištění kondenzátoru stlačeným vzduchem, popř chemickou cestou pokud je to nutné
  • Kontrola těsnosti chladícího okruhu
  • Čištění a dezinfekce vnitřních jednotek

Preventivní péči můžete objednat na 776 229 999